Bab yg dimulai dg A diampu oleh pak Dr. Arif. Kalau ada N oleh Dr. Nazrul . Jika A&N oleh Dr. Nazrul dan pak Dr. Arif