สวัสดีครับ [sawat di: khrab] 'Salam Sejahtera'
ยินดีต้อนรับ [yin di: ton rab] 'Selamat Datang'.