pak, dimohon pengesahannya untuk mata kuliah elektronika digital