Perlukah kita mengetahui filsafat suatu teknologi?