bapak, saya mau minta nmr bapak endang, boleh pak?