Bagaimana menentukan beban pencemaran pada sungai.