Untuk yang mengambil matakuliah Kinetika Kimia Kelas A (Prof. Dr. B. Setiaji dan saya):
Ujia Kinetika: Buku Terbuka, Boleh kalkulator (bukan HP)
Materi: Dari awal (sebelum dan sesudah mid)

---------SELAMAT BELAJAR-----