Tgl. 16 Apr pk 09.00 silakan ambil soal ujian mid di mbak Dyah. Baca bab 3 buku David Nunan (1999) dan materi kuliah Bab 1-4 untuk menjawab soal ujian mid.