Berikan pendapat anda tentang ciri-ciri sasaran mutu yang baik.