(S2 DPP) Politik Intermediary

Capaian Pembelajaran

Ilustrasi tujuan pembelajaran

Kuliah Politik Intermediary mendiskuaikan struktur dan fungsi yang terdapat dalam ranah intermediary, sebuah ranah yang menghubungkan antara ranah negara dan ranah masyarakat. Dalam proses politik, ranah intermediary memiliki tingkat signifikansi yang sangat tinggi, sebab melalui struktur dan fungsi yang terdapat dalam ranah ini lah kepentingan negara dan kepentingan masyarakat saling bertemu.
 
Tujuan mata kulian ini adalah:
  • Mengajak mahasiswa untuk mendalami konsep-konsep kunci untuk memahami struktur dan fungsi dalam politik intermediary.
  • Memberi peluang bagi mahasiswa untuk memahami pola-pola relasi antar aktor intermediary, serta kaitan antara satu fungsi degan fungsi yang lain dalam politik intermediary.
  • Memfasilitasi mahasiwa
Selengkapnya »

Bale-bale

Belum ada diskusi bale-bale.